Letra e Tetë

Lexo PDF   Me Emrin e Tij, që s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] Ndodhen shumë shembuj urtësie në dy Emrat  “Er-Rrahman, Er-Rrahim” i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti, që përfshihen në, Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi Mëshirëploti, dhe të cilët përmenden në fillimin e të gjitha gjërave të bukura. Duke e shtyrë […]