Letra e Shtatëmbëdhjetë

Lexo PDF   [Shtojca e Shkreptimës së Njëzet e pestë]   NJË LETËR NGUSHËLLIMI PËR VDEKJEN E NJË FËMIJE “Me Emrin e Tij  që s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1]   Vëllai im i dashur i Ahiretit, Hafiz Halid Efendi! Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti! “Dhe jepu lajme të […]