Letra e Shtatë

Lexo PDF   Me Emrin e Tij, të Cilit i takon lavdërimi! Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] Paqja qoftë mbi ju si dhe mëshira dhe bekimet e Zotit përgjithmonë e përjetë. Vëllezërit e mi të dashur!.. Ju e njoftuat Hafiz Shamliun[2] që të më thotë dy gjëra, dy çështje: […]