Letra e Pestë

Lexo PDF   “Me Emrin e Tij, të Cilit i takon lavdërimi! “Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] Në veprën e tij Mektubat, Imam Rabbani[2] r.a., heroi dhe një diell i Tarikatit Nakshibendi ka thënë: “Unë preferoj zbulimin dhe qartësimin e një çështje të vetme të së vërtetës së besimit […]