Letra e Njëzet e Tre

Lexo PDF    Me Emrin e Atij të Cilit i takon lavdërimi, “Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] Paqja qoftë mbi ju, si dhe bekimet e Zotit dhe mëshira e Tij përgjithmonë, aq sa numri i sekondave të minutave të jetës tënde dhe sa grimcat e trupit tënd! Vëllai im […]