Letra e Njëzet e Tetë

Lexo PDF   [Kjo Letër përbëhet nga Tetë Çështje] ÇËSHTJA E PARË E CILA ËSHTË TRAJTESA E PARË Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “…Nëse jeni që i shpjegoni ëndrrat.”[1] Së dyti: Ju, o vëlla, kërkoni shpjegimin e ëndrrës suaj të hershme të cilën e keni parë para tre vjetësh, dhe shpjegimi dhe interpretimi […]