Letra e Njëzet e Nëntë

Lexo PDF   [Letra e Njëzet e Nëntë përbëhet nga Nëntë Pjesë. Kjo, Pjesa e Parë përmban Nëntë Pika]   Me  Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.” Vëllai im i dashur e besnik dhe shoku im i vërtetë në shërbim të Kur’anit! Këtë herë […]