Letra e Njëzet e Katër

Lexo PDF   Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. All-llahu bën çfarë të dëshirojë dhe dekreton çfarë të dojë.” Pyetje: Si është e mundur që furnizimi me përkujdesje, planifikimi me qëllim e i dobishëm dhe mirësia e këndshme e Emrave “Er-Rahim” – Mëshirëploti, “El-Hakim” – I Gjithurti dhe “El Vedud” – I Dashuri, të […]