Letra e Njëzet e Katër

Lexo PDF   Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. [...]