Letra e Nëntëmbëdhjetë

Lexo PDF   MREKULLITË  E  MUHAMMEDIT Alejhis-salatu ves-selam   “Me Emrin e Atij të Cilit i takon lavdërimi. Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. Ai është i Cili ka çuar të Dërguarin e Tij (Muhammedin a.s.m.) me udhëzimin dhe Fenë e Vërtetë, që […]