Letra e Katërt

Lexo PDF   “Me Emrin e Atij të Cilit i takon lavdërimi. Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] Paqja e Zotit, mëshira dhe bekimet qofshin mbi ju dhe mbi vëllezërit e mi në mënyrë të veçantë…”   Vëllezërit e mi të dashur! Unë tani jam në një majë të lartë […]