Letra e Gjashtë

Lexo PDF   “Me Emrin e Tij, të Cilit i takon lavdërimi! “Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] “Paqja e Zotit, mëshira e Tij dhe bekimet qofshin mbi ju (të dy) dhe mbi vëllezërit tuaj sa të vazhdojnë dita dhe nata, sa kohë që shekujt të ndjekin njëri-tjetrin pa ndërprerje, […]