Letra e Dhjetë

Lexo PDF   [Kjo përbëhet nga përgjigje rreth dy pyetjeve]   “Me Emrin e Tij, që s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] E para është shënimi i Qëllimit të Dytë të Fjalës së Tridhjetë që lidhet me fjalinë e gjatë, e cila përshkruan transformimet e grimcave të vogëla. “Libri i Qartë” […]