Lema e Tetembedhjete

SHKREPTIMA E TETËMBËDHJETË Kjo është botuar në Trajtesën Sikkei Tasdiki Gajbi dhe në koleksionin e  shkreptimave.   * * *