Lema e Tetembedhjete

SHKREPTIMA E TETËMBËDHJETË Kjo është botuar në Trajtesën Sikkei Tasdiki [...]