Lema e Pesembedhjete

SHKREPTIMA E PESËMBËDHJETË   Kjo përbëhet nga indekset e Sözler  (Fjalëve), Mektubatit (Letrave) dhe Lemeatit (Shkeptimave), nga shkreptima e Parë gjer tek e Katërmbëdhjeta. Meqenëse ato janë përfshirë në vëllimet përkatës, ato nuk janë botuar këtu. * * *