Lema e Njezet e Shtate

  SHKREPTIMA E NJËZET E SHTATË   Kjo përbëhet nga Fjala mbrojtëse përpara gjykatës së Eskishehirit, e cila është botuar në koleksionin “Biografia e Ustadhit”. * * *