Haxhi

HAXHI HAXHI (Pelegrinazhi në Mekë) Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë (Qabes) është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo, e kush nuk e beson (ai nuk e viziton); Allahu nuk ka nevojë për (ibadetin që bëjnë) njerëzit. (Ali Imran 3:97) Shtylla e pestë dhe e fundit e Islamit, Haxhi, konsiston në […]