Fjala e Tridhjetë

Lexo PDF Ky është një “Elif”dhe një “Nokta”, -Pikë- të pëbëra nga “ene” (uni) dhe “dher-reja” (grimca).   Kjo Fjalë përbëhet nga dy Qëllime. Qëllimi i parë lidhet me natyrën dhe rezultatin e “Unit”; dhe Qëllimi i dytë lidhet me lëvizjen e ‘Dher-res’, -grimcës- së vogël, dhe me detyrat e saj.   QËLLIMI  I PARË […]