Fjala e Njëzet e Shtatë

Lexo PDF Trajtesa e ixhtihadit   [Pesë ose gjashtë vjet më parë në një shtjellim Arabisht, unë shkrova lidhur me çështjen që ka të bëjë me ixhtihadin. Tani me kërkesën e dy prej vëllezërve të mi, kjo Fjalë u shkrua me qëllim që të udhëzojë atë që nuk e njeh limitin në këto çështje dhe […]