Krenaria e njerëzimit

Rreth Profetësisë së Muhammedit A.S.M.   وَ مَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا [...]