Disa kritere në lidhje me të pasurit e një morali të bukur

Sipas një hadithi, nga njëra anë, teksa na urdhërohet që [...]