Cila është urtësia e zbritjes së Kur’anit për 23 vjet?

Po të mos zbriste Kur'ani për 23 vjet por përnjëherësh, [...]