Si merret abdes?

Në përputhje me farzet, sunetet dhe etikën (adabin), abdesi merret kështu: * Merret një qëndrim që uji të mos i spërkasë rrobat dhe, mundësisht, kthehet nga kibla. * Fillohet duke bërë nijet dhe thuhet Besmele, lahen tri herë duart bashkë me nyjet duke fërkuar edhe hapësirat ndërmjet gishtave. * Pastrohen lëndët që mund të ndodhen […]