Përse dijetarët muslimanë nuk duhet t’i pranojnë dhuratat!

Me Emrin e Atij të Cilit i takon lavdërimi. “Dhe [...]