Misteret e Bismil-lah!

Kjo trajtesë përmban gjashtë nga mijëra mistere që përfshihen në بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  “Bismil-Lahir-Rrahmanir-Rrahim”   Shënim: Një dritë vezulluese nga “Bismil-Lahir-Rrahmanir-Rrahim”, lidhur me Mëshirën Hyjnore, iu shfaq nga larg mendjes sime të shuar. Unë desha ta regjistroja atë për veten time në formën e shënimeve dhe u përpoqa ta gjuaja atë, ta kapja dhe […]