Ndërsa ai ka ndikim mbi ty, ti nuk mund të ushtrosh asnjë ndikim mbi të.

– Allahu xh.sh. është afër nesh; kështu ne e Lavdërojmë Atë – “Ve Bihamdihi”,

– Dhe ne jemi larg Tij; dhe kështu ne e Shenjtërojmë Atë – “Subhanallah”.

Dhe Shenjtëroje Atë, sepse ti e shikon që ti je larg prej Tij.

“Subhanallah ve Bihamdihi”!

 

 

Bediuzzaman Said Nursi

Leave a Reply