LETRA E TRIDHJETË

Është Isharatul Ixhazi në arabisht.

* * *

LETRA E TRIDHJETË E NJËTË

Është e ndarë në Tridhjetë e Një Shkreptima të cilat janë

përfshirë në librin e “Shkreptimave”.

* * *

LETRA E TRIDHJETË E DYTË

Janë Rrezëllimat e vendosura në fund të koleksionit të “Fjalëve”

* * *

LETRA E TRIDHJETË E TRETË

Është Trajtesa e dritareve që shikojnë tek njohja e Zotit xh.sh.; ajo është botuar brenda koleksionit të Fjalëve dhe nuk është përfshirë këtu.

* * *