Mësoje se çfarë nefsi dëshiron më shumë janë:

– Qëndrueshmëria; dhe

– Përjetësia.

Në qoftë se nefsi nuk do ta mashtronte vetveten me ndonjë qëndrueshmëri të rreme, ai nuk do të merrte kënaqësi prej asgjëje në jetë.

  • O Nefs që kërkon qëndrueshmëri!

– Vazhdo të përmendësh të Qëndrueshmin e Vetëm që të mund të fitosh qëndrueshmëri;

– Dhe ji si një pasqyrë duke reflektuar Dritën e Tij me qëllim që të mos shuhesh.

– Gjithashtu, me qëllim që të pastrohesh, ji një sedef për margaritarin e Tij;

– Me qëllim që të jesh përjetësisht i gjallë,

ji një trup për flladin e Dhikrit [përmendjes] së Tij;

– Me qëllim që të mos biesh në humnerën e pafund të mosekzistencës, kapu fort pas filamentit ndriçues, i cili është një rreze prej njërit prej Emrave Hyjnorë;

  • Në qoftë se një frut do të ishte i pakujdesshëm ndaj asaj që e mbështet dhe e mban, dhe tërhiqet për tek një dritë e jashtme që i buzëqesh në fytyrë, ai frut do të shkëputej prej kërcellit të saj dhe do të binte me kokë.
  • O Nefs! Kapu fort pas Atij, i Cili të mban e të mbështet, sepse nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë pjesët e qënies tënde janë nën kujdestarinë e Tij, dhe vetëm njëra pjesë që mbetet është lënë amanet tek ti.

Vendose edhe atë pjesë gjithashtu në anijen që mban pronat e Tij, dhe gjej qetësi.

  • Dije se ti je i paaftë që ta krijosh dhe të mbash veten tënde; dhe në qoftë se duart e tua janë shumë të shkurtëra që të të sjellin ty ndonjë të mirë, atëherë të gjithë njerëzit e tjerë dhe shkaqet më të largëta apo vepruesit janë më të paaftët për të pasur një dorë në krijimin tënd.
  • Shiko nëse ti do të mund ta bëje gjuhën tënde, e cila është një pemë fjalësh, një pellg i shijeve, dhe një çentral komunikimi!

Në qoftë se ti nuk mund ta bësh atë dhe kurrë nuk do të jesh në gjendje ta bësh, Atëherë mos bëj shirk [mos i përshkruaj ortakë Zotit], sepse

“Të përshkruarit ortakë Zotit është padrejtësia dhe gabimi më i rëndë” (Kur’an, 31:13).

 

 

Bediuzzaman Said Nursi