Mësoje se çfarë nefsi dëshiron më shumë janë:

– Qëndrueshmëria; dhe

– Përjetësia.

Në qoftë se nefsi nuk do ta mashtronte vetveten me ndonjë qëndrueshmëri të rreme, ai nuk do të merrte kënaqësi prej asgjëje në jetë.

– Vazhdo të përmendësh të Qëndrueshmin e Vetëm që të mund të fitosh qëndrueshmëri;

– Dhe ji si një pasqyrë duke reflektuar Dritën e Tij me qëllim që të mos shuhesh.

– Gjithashtu, me qëllim që të pastrohesh, ji një sedef për margaritarin e Tij;

– Me qëllim që të jesh përjetësisht i gjallë,

ji një trup për flladin e Dhikrit [përmendjes] së Tij;

– Me qëllim që të mos biesh në humnerën e pafund të mosekzistencës, kapu fort pas filamentit ndriçues, i cili është një rreze prej njërit prej Emrave Hyjnorë;

Vendose edhe atë pjesë gjithashtu në anijen që mban pronat e Tij, dhe gjej qetësi.

Në qoftë se ti nuk mund ta bësh atë dhe kurrë nuk do të jesh në gjendje ta bësh, Atëherë mos bëj shirk [mos i përshkruaj ortakë Zotit], sepse

“Të përshkruarit ortakë Zotit është padrejtësia dhe gabimi më i rëndë” (Kur’an, 31:13).

 

 

Bediuzzaman Said Nursi

 

Leave a Reply