Permbajtja, RREZET

Lexo Pdf   Përmbajtja   PARATHËNIE  ………………………………………………..5 – 10 RREZJA E DYTË Kjo formon ‘Pikën’ e shtatë rreth gjashtë Emrave më të mëdhenj dhe është rreth Emrit më të madh të Allahut, të Vetmit. Kjo përmban tre ‘Stacione’ dhe një përfundim………. Stacioni i Parë: Tre ‘fruta’ për vërtetimin e Unitetit Hyjnor….. Fruti i parë: Në […]