Feja, Agjërimi dhe historiku i tij

         Sado thellë që të shkohet në [...]