Abdesi, mjekësia madhështore që i fshihet nga pas

Larja e duarve është bërë një mënyrë kryesore për të mbrojtur veten nga Covid-19. Sidoqoftë, abdesi gjithmonë ka pasur një vend qendror në praktikat dhe besimet e shumë traditave fetare. Të krishterët kryejnë pagëzimin me ujë, në sasi që variojnë nga spërkatje të vogla deri në enë më të mëdha, për të sjellë pastrim, pastërti, […]