Lema e Dyte

Lexo PDF   SHKREPTIMA E DYTË   Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Kujto edhe Ejjubin a.s. kur ai i thirri Zotit të Tij: Vërtet që më ka kapur mjerimi dhe Ti je më Mëshiruesi i mëshiruesve”.[1] Duaja e Ejjubit a.s., kampioni i durimtarëve, është edhe e mirësprovuar, edhe e efektshme. Edhe ne duhet […]