Disa dua të sygjeruara

Disa dua të sygjeruara me nr përkatës të thenies së [...]