Kujdes mbi këto situata, disa e prishin agjërimin e disa të tjera jo!

Si për çdo adhurim, edhe për agjërimin e muajit të [...]