Ç’është Vërtetësia / Sidku

Sidk mbart kuptimin e mendimit të drejtë, të fjalës së vërtetë, të sjelljes së drejtë. Nga një njeri që beson pritet që në fjalë dhe në sjellje, në qëndrime vetjake e në marrëdhënie me njerëzit e tjerë, ai të tregohet një përfaqësues besnik i vërtetësisë dhe i drejtësisë. Ai duhet t’i zgjedhë shokët, miqtë dhe […]