Lema e Peste

Lexo PDF   SHKREPTIMA E PESTË   Një trajtesë u synua për të shpjeguar në pesëmbëdhjetë shkallë një të vërtetë më të rëndësishme të vërsetit,  “Allahu vetëm na mjafton neve dhe për ne Ai është Rregulluesi më i Mirë i punëve”.[1] Por meqenëse ajo do të kishte qenë e lidhur më shumë me mendimin reflektiv […]