Lema e Njezet e Katert

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NJËZET E KATËRT   Trajtesa e Hixhabit, e veshjes islame për gratë. [Ndërsa duke qenë çështja e dytë dhe e tretë e shënimit të pesëmbëdhjetë, kjo trajtesë u bë shkreptima e Njëzet e Katërt për shkak të rëndësisë së saj.] Me Emrin e All-llahut i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. O Pejgamber! Thuaju […]