Lema e Nente

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NËNTË [Nuk duhet që të gjithë ta lexojnë këtë shkreptimë, sepse nuk do të mund t’i shohin gabimet e holla të Unitetit të ekzistencës; prandaj ata nuk janë në nevojë të saj.]   Me Emrin e Tij, qoftë Ai i lavdëruar! “Dhe s’ka ndonjë gjë që të mos e lëvdojë […]