Lema e Tridhjete e Nje

  SHKREPTIMA E TRIDHJETË E NJËTË   Kjo shkreptimë është ndarë në Rreze, dhe do të botohet në një vëllim më vete në dashtë Zoti xh.sh. * * *   SHKREPTIMA E TRIDHJETË E DYTË   Kjo përbëhet nga Rrezëllimat, vepra e fundit e Saidit të Vjetër, e cila në vetvete merr formën e poezisë, […]