Lema e Njezet e Gjashte

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NJËZET E GJASHTË   Trajtesa për të moshuarit [Kjo shkreptimë përbëhet nga njëzet e gjashtë shpresa, drita e ngushëllime][1] Kujtues: Arsyeja pse i kam shkruar dëshpërimet dhe vuajtjet e mia në mënyrën më pikëlluese që do t’ju dëshpëronte ju në fillimin e çdo ‘shprese’ është me qëllim që t’ju tregoj […]