ZEKATI

ZEKATI*[1]   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ Bismil-lahi Rahmani Rahim Me Emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit   Rëndësia e zekatit Falenderimi qoftë mbi Allahun e Madhërishëm i Cili i bën njerëzit e lumtur dhe i dëshpëron, i Cili jep vdekjen dhe ringjalljen, i Cili krijon dhe shkatërron, i Cili pasuron dhe varfëron, i Cili krijoi jetën […]