A mund të marrin hoxhallarët dhurata?

Bediuzzaman Said Nursi Ti më dërgove mua një dhuratë dhe dëshiron të thyesh një rregullin tim tej mase të rëndësishëm! Unë nuk them: “Unë nuk i pranoj dhuratat nga ti ashtu siç nuk i pranoj nga Abdul-Mexhidi (2) dhe nga Abdurr-Rahmani (3), vëllai im dhe nipi, sepse meqenëse ti je më i përparuar se ata […]