Disa dua të sygjeruara

Disa dua të sygjeruara me nr përkatës të thenies së tyre  bazuar në traditën Profetike dhe të dijetarëve të nderuar. Estagfurulahel adhim 100 Subanallahi we bihamdihi, subhanallahil adhim 100 Rabbigfir werham we ente hajrur rahimin 100 Ja hâfijel eltâf nexhxhina mimma nehâf 100 Ja kâdijel hâxhât, ja dâfijel belijjât 55 Lâ ilâhe il-lallah 100 Ja […]