Dëlirësia / Iffet

Fjala “iffet” (ndershmëri, dëlirësi) mbart kuptimin e shmangies dhe të qëndrimit larg prej atyre gjendjeve e veprimeve që nuk i shkojnë për shtat nderit dhe respektit për veten, kuptimin e mbrojtjes së vetvetes prej të keqes dhe të shëmtuarës. Para së gjithash zinaja dhe çdo veprim e gjendje që çon tek ajo përbën pandershmëri, por […]