Artikuj te fundit

Dita e Ashures

August 7, 2022|Comments Off on Dita e Ashures

Fjala “ashura” vjen nga arabishtja dhe rrjedh nga rrënja “ashr”, që në gjuhën arabe do të thotë dhjetë. Ashura është dita e dhjetë e muajit Muharrem, sipas kalendarit hënor. Sipas një transmetimi të Abdullah bin [...]

A pranohet agjërimi pa namaz?

April 1, 2021|Comments Off on A pranohet agjërimi pa namaz?

Edhe pse mos falja e namazit është një nga mëkatet më të mëdha, agjërimi i një personi që nuk fal namazin është i vlefshëm sepse nuk prish agjërimin ose nuk është kusht i agjërimit. Sidoqoftë, [...]

Zekati

March 16, 2020|Comments Off on Zekati

Zekati është njëri prej elementëve themelorë mbi të cilët ngrihet Islami. Kuptimi leksikor fjalës zekat është shtim, shumëfishim, pastrim dhe begati. Kurse me kuptimin terminologjik, zekatis hpreh veprimin e dhënies së një malli në sasi dhe masë të caktuar nga persona të [...]

Si merret abdes?

March 16, 2020|Comments Off on Si merret abdes?

Në përputhje me farzet, sunetet dhe etikën (adabin), abdesi merret kështu: * Merret një qëndrim që uji të mos i spërkasë rrobat dhe, mundësisht, kthehet nga kibla. * Fillohet duke bërë nijet dhe thuhet Besmele, [...]

Qeniet metafizike/dritesore: Engjejt

March 16, 2020|Comments Off on Qeniet metafizike/dritesore: Engjejt

KONCEPTI ENGJËLL Fjala “engjëll” ka kuptime të tilla, si lajmëtar, përfaqësues, forcë, fuqi. Kurse në terminologjinë islame, engjëlli përkufizohet si “një qenie dritësore dhe e tejdukshme e krijuar nga Allahu, e cila s’ka gjini dhe [...]