Artikuj për familjen

Stilet e prindërimit: Si ndikojnë tek fëmijët

June 6, 2021|0 Comments

Prindërimi është një përvojë sa sfiduese por edhe e dobishme. Baumrind, i cili studioi stilet e prindërimit gjatë fillimit të viteve 1960, arriti në përfundimin se ato ndryshojnë në katër fusha të rëndësishme: ngrohtësia / [...]

Ajeti: “I Cili përsosi çdo gjë që Ai krijoi.”

March 27, 2021|0 Comments

Këtu do të shpegojmë një mister të vërsetit: اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ “I Cili përsosi çdo gjë që Ai krijoi.” (Kur’an, 32: 7)  dhe është siç vijon: Në çdo gjë, madje edhe në gjërat që [...]

Vlerat tona dhe çerdhja jonë

March 16, 2020|0 Comments

Pyetje: Vërejmë se institucioni ynë i familjes tradicionale, i ngritur mbi vlera kombëtare e shpirtërore të trashëguara prej së shkuarës, ka nisur të tronditet qysh prej periudhës së Reformave të Tanzimatit. Në cilat hollësi duhet [...]

Rëndësia e folesë familjare

March 16, 2020|0 Comments

Përsosmëria e një kombi dhe një shoqërie nis nga fami­lja, nga foleja familjare e ngritur nga bashkëshortët e lidhur dorë për dorë për këtë qëllim. Nisur nga kjo, edukimi duhet filluar nga familja që të [...]