Rrezja e Pesëmbëdhjetë

 Lexo Pdf RREZJA E PESËMBËDHJETË   PROVA E NDRITSHME   Kjo përbëhet nga dy stacione Ky mësim në anë të jashtme duket si një trajtesë e vogël, por në realitet ajo është një trajtesë e madhe, e fuqishme dhe shumë e gjërë. Ai është një frut besimi dhe një frut Kur’ani dhe parajse i cili […]

Rrezja e Katërmbëdhjetë

 Lexo Pdf RREZJA E KATËRMBËDHJETË “Mbrojtjet”   Një shtojcë shumë e shkurtër e Raportit tim. Unë i them kësaj Gjykatës së Afjonit: Ashtu siç thashë në raportin tim, i cili është paraqitur tek ju dhe është vënë para ligjit dhe drejtësisë së tij: të bastisësh shtëpinë time tri herë në mënyrë të paligjshme, më shtyn […]

Rrezja e Trembëdhjetë

 Lexo Pdf RREZJA E TREMBËDHJETË   [Kjo Rreze përbëhet nga Letra të ndritshme shumë të rëndësishme, të cilat Ustadh Said Nursi ua dërgoi studentëve të tij (në burg); ato shpjegojnë dhe ilustrojnë në mënyrën më brilante dhe të plotë xhihadin e madh e të ndritshëm të Risale-i Nurit.]   Me Emrin e Tij, qoftë Ai […]