Sakrifica: Një mjet për t’u afruar me Zotin

Kur të na zbulohet e vërteta e veprimeve tona në [...]