Disa kritere në lidhje me të pasurit e një morali të bukur

Sipas një hadithi, nga njëra anë, teksa na urdhërohet që të mos e ofendojmë besimtarin, të mos e përulim atë, si dhe që t’ia mbulojmë të metat, nga ana tjetër na urdhërohet që të jemi të heshtur dhe të mos reagojmë përballë të keqijave që na bëhen. Si duhet të jetë qëndrimi i besimtarit në […]