Nata e Miraxhit

Nata e mirë e Miraxhit. Kështu i quan populli ynë netët që sipas myslimanëve janë të mira, të mbara e të bekuara. Netët e mira janë netët shumë të begata nga ana ideore dhe shpirtërore, ku dhuntitë dhe dhuratat hyjnore shfaqen në sasinë më të madhe. Në fund të periudhës njëmbëdhjetëvjeçare të pejgamberisë në Mekë, […]

Nata e Miraxhit.

Nata e mirë e Miraxhit. Kështu i quan populli ynë netët që sipas myslimanëve janë të mira, të mbara e të bekuara. Netët e mira janë netët shumë të begata nga ana ideore dhe shpirtërore, ku dhuntitë dhe dhuratat hyjnore shfaqen në sasinë më të madhe. Në fund të periudhës njëmbëdhjetëvjeçare të pejgamberisë në Mekë, […]

Fjala e Tridhjetë e Një

Lexo PDF FLET rreth Mi’raxhit të Pejgamberit A.S.M   [Kujtesë: Mi’raxhi -ngjitja e Pejgamberit a.s.m.. në qiej është një çështje që rezulton nga esencat dhe shtyllat e besimit. Ajo është një dritë që mbështetet nga dritat e shtyllave të imanit. Sigurisht Mi’raxhi nuk mund të provohet në mënyrë të pavarur për ateistët femohues të cilët […]