Letra e Tretë

Lexo PDF   Me Emrin e Atij të Cilit i takon lavdërimi. “Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.” [Kjo është pjesa e një letre që ia dërgoi studentit të tij të mirënjohur]   Së pesti: Ti më shkrove në njërën nga letrat e tua se dëshiroje të ndash këtu ndjenjat  […]